Szczepienia dzieci

Wysokie standardy szczepionek

Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki muszą spełniać wysokie standardy skuteczności i bezpieczeństwa. Ich jakość i bezpieczeństwo potwierdzone są wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi oraz systematycznymi analizami i kontrolami.

Każda seria szczepionek, przed dopuszczeniem do obrotu, poddawana jest rygorystycznym badaniom. Kontrole prowadzone są w niezależnych od producenta laboratoriach, wskazywanych przez organy państwowe.

W Polsce nadzoruje się również miejsca przechowywania szczepionek oraz przeprowadza stały monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kompleksowy system monitorowania szczepionek oraz nadzór instytucji państwowych nad ich jakością, to gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Polsce bezpieczeństwo nad szczepionkami jest kontrolowane i nadzorowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (na poziomie hurtowni i aptek) oraz Główny Inspektorat Sanitarny (na poziomie podmiotów realizujących Program Szczepień Ochronnych). Z kolei za kontrolę seryjną wstępną odpowiada Zakład Badań Surowic i Szczepionek NIZP – PZH, natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki w Polsce.

Więcej na temat temat Bezpieczeństwa szczepień ochronnych w publikacji prof. dr hab. med. Ewy Bernatowskiej, Członkini Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Infografika

Materiały źródłowe
  1. Zieliński A., Co to są niepożądane odczyny poszczepienne?, http://szczepienia.pzh.gov.pl/​main.php?p=2&id=88&sz=324 dostępne grudzień 2013.
  2. Vaccination: 20 objections & 20 responces. Robert Koch-Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, 2007 http://www.rki.de/​EN/​Content/​Prevention/​Vaccination/​Vaccination_download.pdf;​jsessionid=3F31F5ACBE3807​C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?_blob=​publicationFile.
  3. Offit PA et al. Addressing Parents’ Concerns: Do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals. Pediatrics 2003; 112, 1394.
  4. Wysocki J. Fałszywe opinie i przesądy o szczepieniach http://pediatria.mp.pl/​szczepieniaochronne/​show. html?id=53593, dostępne grudzień 2013.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTP błoniczo-tężcowo-krztuścowa firmy Biomed, stan na 04.09.2013.
  6. Zepp, M. Knuf, U. Heininger, K. Jahn, A. Collard, P. Habermehl, L. Schuerman, R. Sänger Vaccine, 2004; 22: 2226-2233, Ocena bezpieczeństwa i tolerancji sześciowalentnej szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponent bezkomórkowy), WZW typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenazae typu b w podstawowej serii szczepień niemowląt, opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia”, Opracowali: dr med. Bożena Dubiel, dr med. Jacek Mrukowicz , Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Ślusarczyk Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 2005/02 http://ptwakc.org.pl/?aid=42172 – Polskie Towarzystwo Wakcynologii
  7. Matkowska-Kocjan, Agnieszka, and Leszek Szenborn. „Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej.”