Szczepienia dzieci

Kalendarz szczepień
Powszechne programy szczepień ochronnych, które zostały wdrożone w wielu krajach, przyczyniły się do wyeliminowania lub osłabienia niektórych chorób zakaźnych. Dzięki temu znacząco udało się zmniejszyć liczbę chorych oraz zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi, np. odrą, czy gruźlicą.

W Polsce temat doboru szczepionek oraz kalendarz ich podawania reguluje Program Szczepień Ochronnych (PSO). Jest on aktualizowany co roku na podstawie panującej sytuacji epidemiologicznej, możliwości finansowych Ministerstwa Zdrowia i podawany do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Zalecenia znajdujące się w PSO są określane przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia i Radę Sanitarno-Epidemiologiczną działającą przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

PSO obejmuje schematy szczepień zarówno u dzieci zdrowych, jak również osób, które znajdują się w grupie ryzyka i są w szczególny sposób narażone na zakażenie i zachorowanie. Zawiera on wszystkie stosowane dawki poszczególnych szczepionek, potrzebne dla wytworzenia i utrzymania odporności (cykle szczepień), wreszcie terminy odstępy czasowe, rodzaj szczepionek, dawki i sposoby ich podania.

PSO obejmuje szczepienia obowiązkowe – finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia (szczepienia przeciw: Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B), Gruźlicy, Inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b, Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Odrze, Śwince, Różyczce), ale równie ważne, z punktu widzenia ochrony zdrowia, szczepienia zalecane – niefinansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia (szczepienia przeciw: Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, Ospie wietrznej, Grypie, Rotawirusom, Pneumokokom, Meningokokom, Kleszczowemu zapaleniu mózgu, HPV)

W grupie szczepień zalecanych znajdują się również szczepienia przeciwko chorobom egzotycznym, stosowane w medycynie podróży. Jeżeli planujemy zabrać dziecko na egzotyczne wakacje, to koniecznie musimy zapoznać się ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi dla danego regionu.

Materiały źródłowe
  • F. Zepp, M. Knuf, U. Heininger, K. Jahn, A. Collard, P. Habermehl, L. Schuerman, R. Sänger Vaccine, 2004; 22: 2226-2233, Ocena bezpieczeństwa i tolerancji sześciowalentnej szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponent bezkomórkowy), WZW typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenazae typu b w podstawowej serii szczepień niemowląt, opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia”, Opracowali: dr med. Bożena Dubiel, dr med. Jacek Mrukowicz, Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Ślusarczyk Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 2005/02 
  • http://ptwakc.org.pl/?aid=42172 – Polskie Towarzystwo Wakcynologii
  • http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/Safety_and_Immunogenicity_of_a_Toddler_Dose.98194.aspx
  • Bernatowska Ewa, and Anna Dobrzańska. „Szczepienia ochronne.” (2010).
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. „Ewolucja polskiego programu szczepień ochronnych na przestrzeni ostatnich 10 lat.” Przegląd Epidemiologiczny 66 (2012): 107-112.
  • Czajka H., Stryczyńska-Kazubska J., Tarczoń I.:Choroby zakaźne i szczepienia ochronne., [w]: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców., pod red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008:192-196.
  • Program Szczepień Ochronnych na rok 2015, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. (poz. 72).
  • Czajka H, Tarczoń I. Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi [w]: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców red. A. Chybicka, A. Dobrzańska, J. Szczapa, J. Wysocki. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008: 205-211.
  • Kuszewski K. Błonica [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. alfamedica press 2007: 40-44.