Szczepienia dorosłych

Ochrona przed śmiertelnymi i groźnymi dla zdrowia chorobami
Unikanie częstych wizyt w przychodniach i pobytów w szpitalach

Zmniejszenie ryzyka groźnych powikłań chorobowych
Szczególnie podatne na powikłania są osoby starsze, przewlekle chore i obniżonej odporności, np. cukrzycy

Uniknięcie wysokich kosztów leczenia
Zapobieganie chorobom jest tańsze niż leczenie

Ochrona bliskich
Szczepiąc się dbamy nie tylko o siebie, ale także o rodzinę i całe swoje otocznie – nie roznosimy zarazków, nie zarażamy innych, tworzy się tzw. kokon dla osób, które nie mogą być zaszczepione, bądź mają przeciwwskazania do szczepień

Zmniejszenie ilości stosowanych antybiotyków i leków przeciwwirusowych
Unikanie wytworzenia się lekoodporności bakterii i wirusów

Ochrona pracowników przed chorobami zakaźnymi
Zmniejszenie ilości dni nieobecności w pracy. Chory pracownik nie zaraża innych pracowników i osób przychodzących do firmy

Materiały źródłowe
  1. Topór-Mądry Roman. „Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne.”Zdrowie Publiczne i Zarządzanie IX/1 (2011): 25-49.
  2. Anna Malm. „Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym-korzyści dla zdrowia publicznego.” (2010).
  3. Szczerbińska, Katarzyna, et al. „Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku The knowledge, beliefs and behaviours of older patients concerning vaccination recommended at their age.”Gerontologia Polska (2014): 2.
  4. Grześk Grzegorz, et al. „Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy.”Medycyna Pracy 4 (2002): 329-332.
  5. Ciebiada Maciej, et al. „Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations in elderly patients.”
  6. Makówka Agata, Włodzimierz Gut, and Bogumiła Litwińska. „Podstawy programu eliminacji odry na świecie iw Polsce.” Epidemiol 61 (2007): 135-142.
  7. Majkut Gabriela, et al. „Eradykacja chorób zakaźnych na świecie–problemy i wyzwania na przykładzie kampanii eradykacji wirusa polio.” (2013).
  8. Pakulski Cezary, Elbieta Król-Pakulska, and Jerzy Jakubek. „Vaccine adverse effects.”
  9. Duszczyk, Ewa. „Szczepienia w gastroenterologii-kogo szczepić i przeciwko jakim chorobom?.”Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy 3 (2010): 103-111.
  10. Marchewka, Anna Karolina, Anna Majewska, and Grażyna Młynarczyk. „Działalność ruchu antyszczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych.”