Szczepienia dorosłych

Szczepionki przez wielu ekspertów uważane są za największy sukces medycyny w historii ludzkości. Współczesna sztuka lekarska w walce z niebezpiecznymi drobnoustrojami jest wyposażona w dwa skuteczne narzędzia: antybiotyki i szczepionki. Coraz częściej odnotowuje się doniesienia o bakteriach, które przeciwstawiają się działaniu antybiotyków. Wobec tego faktu to szczepionki pozostają dzisiaj jedynym skutecznym narzędziem w zmaganiach z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.

Tylko szczepienia gwarantują, że nie zachorujemy na daną chorobę lub przejdziemy ją łagodniej i zniwelujemy ryzyko niebezpiecznych powikłań.

Dzięki szczepieniom udało się skutecznie wyeliminować lub zmniejszyć ilość zachorowań na terenie Europy na wiele śmiertelnych chorób: błonicę, odrę, polio czy gruźlicę. W krajach trzeciego świata, gdzie nie ma obowiązkowych szczepień, narażonych na choroby zakaźne są miliony osób, wiele z nich umiera.

Osoby dorosłe często zapominają o tym, że większość szczepień, którym zostali poddani jako dzieci, wymaga dawki przypominającej w późniejszych latach życia. Dotyczy to, np. szczepień przeciwko tężcowi czy krztuścowi.

Istnieje również wiele chorób zakaźnych, na które narażone są szczególnie osoby dorosłe. Jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed tymi chorobami i ich groźnymi powikłaniami są szczepienia.