Materiały dla nauczycieli

Szczepienia stanowią jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Pozwoliły uchronić miliony ludzi przed śmiercią i trwałą utratą zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku uratowano  ponad 17 milionów ludzi. Eradykację ospy prawdziwej oraz polio typu drugiego również zawdzięczamy szczepieniom. Naukowcy nie mają wątpliwości, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu społeczeństwu, Doceniając ogromne znaczenie szczepień Media Support Group, organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą”, której celem jest obiektywne, oparte na rzetelnej wiedzy medycznej informowanie o szczepieniach, zorganizował wiosną 2019 roku konkurs pod tytułem „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”Zadanie konkursowe polegało na napisaniu scenariusza lekcji o szczepieniach i profilaktyce chorób zakaźnych. Nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostały wydane w  formie książki.

Patronem konkursu był Główny Inspektorat SanitarnyPatronem medialnym konkursu był portal www.crazynauka.pl

Publikacja ze scenariuszami lekcji

Publikacja ze scenariuszami lekcji dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat profilaktyki chorób zakaźnych „zaszczep się wiedzą o szczepieniach”